Porod doma - co o něm víme?

Motto:
Strach je prodlouženým stínem nevědomosti. /Arnold H. Glasow/

Vážení a milí!

Letošní rok je rokem pokračujících změn v českém porodnictví. Na počátku roku vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví podporu ambulantním porodům, v porodnicích může o ženu již i oficiálně samostatně pečovat porodní asistentka, v Praze proběhl v prvním červnovém týdnu nebývale velký celosvětový kongres porodních asistentek s rekordní účastí 3700 porodních asistentek a lékařů ze 101 států zaměřený na samostatnou práci porodních asistentek tak, jak ji definuje mezinárodní definice porodní asistentky. Vývoj nezadržitelně směřuje k autonomii této profese a pravomoci porodních asistentek se nadále rozšiřují.

Je nezpochybnitelnou skutečností, že každý nevyvolávaný porod začíná doma a že porodní asistentka může ženě pomoci ve všech dobách porodních i po porodu.

V České republice je stále více žen, které si uvědomují, že těhotenství není nemoc, vnímají jej jako pozitivní a zdravou součást svého života, a tudíž vyhledávají odborníky na podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu. Takovými odborníky jsou především porodní asistentky.

Z oficiálně dostupných zdrojů (ÚZIS a ČSÚ) vyplývá, že se v roce 2012 živě narodilo 1420 dětí nezachycených zdravotnickou statistikou (ÚZIS). Mnohé ženy, pokud do porodnice přijedou, se snaží zkrátit svůj pobyt v porodnici na co nejkratší dobu. Všechny ženy však potřebují porodní asistentku, která by je provedla zdravým těhotenstvím, fyziologickým porodem a pomohla jim v době poporodní. V České republice má systém kontinuální komunitní péče poskytované porodní asistentkou velký potenciál pro rozvoj. V mnohých státech světa, kde nebyl tento model péče násilně přerván komunistickou totalitou, je běžnou, dobře propracovanou součástí systému péče o matku a dítě. Při srovnatelných perinatologických výsledcích novorozenců vykazuje daleko lepší výsledky ve zdraví a spokojenosti žen. Systému zdravotní péče přináší tento model významné finanční úspory.

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se rozhodla představit české odborné i laické veřejnosti funkční zapojení porodních asistentek do systému péče o matku a dítě a jejich úlohu při zvyšování bezpečnosti a kvality péče v rámci mezioborové spolupráce.

Mezinárodní konference o kontinuální komunitní péči s názvem Porod doma – co o něm víme? přinese fakta, informace o vědeckých výzkumech, a zejména také praktické porodnické zkušenosti a dovednosti aplikovatelné v porodnici i mimo ni. V České republice jde o historicky první konferenci svého druhu. Jde tedy o jedinečnou příležitost, jak užitečné informace získat přímo od mezinárodně uznávaných zahraničních odborníků a posunout tak vlastní práci na světovou úroveň. Vědomosti a dovednosti získané na konferenci pomohou zejména zdravotníkům z menších porodnic podpořit přirozený porod a zvýšit tak konkurenceschopnost svého zařízení.

Konference je určena všem, jichž se příchod nového dítěte na svět týká: porodním asistentkám, lékařům, studentkám porodní asistence, medikům, záchranářům, rodičům a prarodičům i zástupcům státní správy. Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání porodních asistentek a je akreditována Unií porodních asistentek (UNIPA) dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Těšíme se na vaši účast a uvítáme, podělíte-li se s ostatními účastníky o své zážitky, informace a zkušenosti formou volného sdělení, fotopříběhu, workshopu nebo posteru.

Na shledanou ve dnech 7. a 8. listopadu 2014 v pražském hotelu Olšanka se těší

organizační tým konference

 

Datum: 7–8. 11. 2014

Místo: Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, konferenční sál

Pořadatel: Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha

Cílová skupina: Konference je určená pro

  • porodní asistentky
  • lékaře
  • studující porodní asistence a medicíny
  • rodiče a prarodiče (i budoucí)
  • zájemce z řad široké veřejnosti

Přednášející: Lékaři, porodní asistentky, právníci, psychologové, výzkumníci, rodiče dětí narozených doma

Ze zemí: Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Francie, Izrael, Lotyšsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, USA, Švýcarsko, Velká Británie

Pracovní jazyky: Čeština a angličtina. Kabinové tlumočení bude zajištěno v konferenčním sále, v ostatních sálech bude tlumočení doprovodné.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a akreditována Unií porodních asistentek.

Sledujte aktualizované informaceAktualizované informace

Podorobné informace v přiloženém PDF

Leták ke stažení v CZLeták ke stažení v CZ

Leták ke stažení v ENLeták ke stažení v EN