II. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou, SR

04. 05. 2017 - 05. 05. 2017

II. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťouSR

Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek

Hotel Poľana, Zvolen

První informace ZDE