Zvolen, SR: III. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek

8. - 9. března 2018Bez názvu

Slovenská komora sester a porodních asistentek zve české kolegyně na III. Vědeckou konferenci porodních asistentiek s mezinárodní účastí na téma:
Pôrodná asistencia – Šanca na zmenu?

Příspěvky k akticvní účasti můžete zasílat do 31.1.2018  Více informací ZDE

Tematické okruhy:
Postavenie a prax pôrodnej asistentky v minulosti
Vzdelávanie a prax v pôrodnej asistencii
Kompetencie pôrodných asistentiek
Pôrodnícke a gynekologické ošetrovateľstvo
Ošetrovateľstvo v neonatológii
Poskytovanie pôrodnej asistencie v zariadeniach ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Rekt individuálnych požiadaviek, intimity a dôstojnosti pri pôrode
Podpora a rešpekt prirodzenej jednoty matky a novorodenca
Skúsenosti s domácou starostlivosťou
Vária
Podeľte sa s účastníkmi konferencie so svojimi:
skúsenosťami
postrehmi
úspechmi
problémami.