Role porodní asistentky v péči o duševní zdraví ženy v perinatálním období

Duševní zdraví žen v perinatálním období je téma, které bylo v minulosti trochu na okraji, moc se neřešilo. V současnosti nabývá na významu řešit právě to, co velmi často ovlivňuje chod domásnosti, péči o miminko a v neposlední řadě i zdraví samotné ženy. V současnosti je duševní zdraví žen nosným témten projektu MUDr. Antonína Šebely, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví (více viz www.perinatal.cz) a zároveň se velmi intenzivně tímto tématem zabývá organizace Úsměv mámy

Ženy se mohou samy informovat a získat potřebné informace a případnou pomoc v situaci, kterou už samy nemohou nebo nechtějí zvládat. Zároveň porodní asistentky jsou těmi odbornicemi, které by měly sledovat stav ženy po všech jeho stránkách a dokázat poradit v situaci, která pomoc vyžaduje. Ženám můžeme doporučit i např. aplikaci www.kogito.cz, která může ženám pomoci s negativními myšlenkami, pocity úzkosti a smutkem.