Vyhlášení již 5. ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou práci v porodní asistenci

Již popáté vyhlašuje ČKPA soutěž o nejlepší bakalářskou práci absolventek v akademickém roce 2021/2022. Jednotlivé vysoké školy mají možnost do konce září nominovat jednu bakalářskou práci, která má dle jejich hodnocení praktický přínos pro porodní asistenci. Vítězky soutěže získají bezplatné členství v ČKPA a s tím spojené výhody.

Těšíme se na nové práce od našich budoucích kolegyň!

ČKPA, z.s.

Mezinárodní den porodních asistentek

Milé kolegyně, 

dovolte nám všem si vzájemně popřát vše nejlepší k našemu každoročnímu svátku!

Přejme si lásku a hrdost k naší profesi. Přejme si, abychom mohly pracovat na základě svého nejlepšího přesvědčení, na základě podmínek, které umožňují naši profesi rozvíjet. Pracujme na základě co nejlepších znalostí a dovedností, které budeme mít neustále potřebu zlepšovat, upevňovat a doplňovat.

Celé naší společnosti přejeme v dnešní den, aby měla pozitivní zkušenost ze setkání s porodní asistentkou, abychom jim byly rádkyněmi a profesionální pomocí v jejich životě.

e4d565863a2ee758d8eeb681d34e3ad3--birthing-center-midwifery-schools.jpgVaše profesní organizace ČKPA

 

Chystáme se oslavit náš den společně s ICM

Při příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek 5. května 2022 si také připomínáme 100. výročí ICM a 100 let pokroku v profesi porodní asistentky. Věříme, že pokrok bude po celém světě v naší profesi pokračovat a i my se budeme stále posouvat k lepším výsledkům, podmínkám a realizaci naší profese v optimálně nastaveném systému péče o naše klientky, jejich děti a rodiny.

ICM.png

 

Pomoc těhotným ženám z Ukrajiny

Sdružení porodních asistentek plzeňského kraje

Porodní asistentky se zapojují v rámci pomoci těhotným ženám a ženám s malými dětmi, které prchají z války k nám do Plzně a okolí. Nabízíme kontaktní poradenské místo porodních asistentek na Fakultě zdravotnických studií. Pokud byste se také chtěli zapojit do pomoci, budeme rády! 

Letáčky a více informací naleznete ZDE.

Podpora ICM porodních asistentek

Milé kolegyně, milí kolegové,

v dnešní nelehké době nejen v naší profesi nastávají nové výzvy a musíme čelit situacím, se kterými jsme neměli v minulosti se možnost setkat.

V případě potřeby se neváhejte na naši organizaci obrátit. Pokusíme se vám pomoci, případně budeme sdílet vaše zkušenosti a poznatky.

Napomoci vám může snad dokument, který spolu se slovy podpory zaslala prezidentka ICM Franka Cadée, RM, PhD.

Prohlášení ICM o migrujících a uprchlických ženách a jejich rodinách, které může podpořit naši podpůrnou činnost v rámci profese a může pomoci poskytnout kontext ohledně situací, s nimiž se můžeme v nadcházejících týdnech a měsících setkat. - eng-migrant_refugee_women.pdf (internationalmidwives.org).

Programové prohlášení vlády

Vyšlo nové programové prohášení vlády. Mimo celé řady dalších záležitostí, obsahuje i plány v péči poskytované ženám v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Věříme, že je to dobrý signál a příslib do budoucna pro tak potřebnou změnu! Více naleznete v části prohlášení věnované zdravotnictví - ZDE.