Zpráva o činnosti 2021

Zpráva o činnosti ČKPA, z.s. 2021

Prezidium České komory porodních asistentek, z.s. 2020:- 2024

Prezidentka: Mgr. A. Frýdlová

Viceprezidentka: Mgr. M. Moravcová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. D. Filausová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. B. Tiainen, MSc.

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. D. Bukáčková

Činnost ČKPA v roce 2021:

 • Pravidelné schůzky prezidia a výkonného výboru ČKPA
 • IV. celostátní kongres ČKPA, z.s. v Brně 9.10.2021.
 • Pořádání Kulatých stolů pro VŠ vzdělávající
 • Celosvětový Kongres ICM na Bali – odložen na červen 2023
 • Každoroční podzimní jednání EMA – opět pouze virtuální formou.
 • Na MZ vzniká Komise pro porodnictví – ČKPA má své zastoupení v komisi.
 • Udělování odborné garance vzdělávacím akcím pro porodní asistentky (dále jen PA)
 • Komunikace s kolegyněmi – porodními asistentkami (informace o plánovaných vzdělávacích akcích).
 • Aktivní účast členek Prezidia při tvorbě Center Porodní Asistence a jejich pravidel.
 • Organizace vzdělávacích akcí v různých regionech v ČR. I přes nepříznivé podmínky v souvislosti s pandemií Covid-19 se nám podařilo zorganizovat několik akcí, např. Modelové situace akutních stavů v porodní asistenci, Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví, vzdělávání porodních asistentek v homeopatii.
 • Komunikace s MZ ČR  a zákonodárnými orgány.
 • Komunikace se vzdělávacími institucemi pro porodní asistentky a studentkami PA (vyhlášení soutěže o nejlepší bakalářskou práci studentek PA)
 • Komunikace s veřejností (články v časopise, tiskové zprávy)
 • Komunikace s ostatními profesními organizacemi (členství v EMA, v ICM), spolupráce a v případě shody názorů společné postupy s UNIPA
 • Účast zástupkyň ČKPA, z.s. na připomínkových, výběrových řízeních a v pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády.
 • Pracovní skupina při Radě vlády Revize certifikátů Baby friendly hospital iniciative.
 • Revize a návrhy kódů pro PA, ve spolupráci s UNIPA.
 • Podpora výzkumného projektu kolegyň z Masarykovy Univerzity.
 • Media: fungující facebook https://www.facebook.com/Ceska.komora.PA; fungující webové stránky ČKPA http://www.ckpa.cz/
 • Podpora činnosti pobočných spolků – regionálních konferencí, kurzů a seminářů (viz webové stránky ČKPA).

Funkční pobočné spolky – ČKPA na konci roku 2021:

·       Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.

·       ČKPA - Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.

·       ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.

·       ČKPA – Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Cíle ČKPA:

 • Pořádání celostátního kongresu ČKPA 1x ročně (střídání jednotlivý krajů)
 • Udržet počet platících členek ČKPA a nábor nových členek
 • Snaha o vytvoření nových pobočných spolků v regionech ČR
 • Finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí ČKPA pro členky ČKPA
 • Poskytnout členkám ČKPA poradenství – právní, pro podnikání soukromých porodních asistentek, pro regulaci profese a vzdělávání
 • Poskytnout členkám ČKPA možnost propagace akcí a nabídky jejich služeb zdarma na webových stránkách ČKPA. Podpora činnosti studentek oboru porodní asistentka
 • Možnost podání inzerátů - nabídka/ poptávka pracovního místa pro porodní asistentku na webových stránkách ČKPA
 • Podpora činnosti soukromých porodních asistentek – jednání se zdravotními pojišťovnami
 • Hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní úrovni – jednání s orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami, s organizacemi ostatních zdravotnických pracovníků, s ženskými organizacemi a organizacemi pacientů
 • Spolupráce s ostatními profesními organizacemi porodních asistentek v ČR na stěžejních otázkách. Zapojení do projektů a grantů. Mezinárodní spolupráce s EMA, ICM.

Plánované akce na rok 2022:

·      V. celostátní kongres České komory porodních asistentek v Plzni 22.10.2022.