EMA meeting - září 2023 v Istanbulu

Dne 22. a 23. září 2023 se v Istanbulu konalo setkání Evropské asociace porodních asistentek (The European Midwives Association – EMA). Na setkání dorazilo 60 delegátek z celkem 27 zemí, mezi kterými nechyběla ani Česká republika, kterou zastupovala Blanka Tiainen a Helena Poláčková, členky České komory porodních asistentek.

V rámci dvoudenního programu byla diskutována řada témat jako poznávání jiné kultury s porodními asistentkami z ostatních zemí, autonomie porodních asistentek, zvyšující se počty císařských řezů v některých zemích, zemětřesení v Turecku a význam péče porodních asistentek při humanitárních akcích.

Setkání se také zúčastnili dva lékaři z Turecka, kteří vyjádřili velkou podporu porodním asistentkám v Evropě.

Během mítinku proběhly volby víceprezidentky a nové prezidentky, kterou se stala akademička Victoria Vivilaki z Řecka, která v roli prezidentky vystřídala Agnes Simon.

Závěrečný blok programu byl vyhrazen 3 workshopům, jejichž témata byla "Midwifery visibility in Europe", "Workforce Challenges" a "Leadership in midwifery". Účastníci sjezdu se shodli na tom, že je důležité zlepšit komunikaci mezi porodními asistentkami napříč Evropou a světem, aby byly vnímány jako samostatná zdravotnická profese.

Hlavní myšlenkou setkání byla vzájemná spolupráce porodních asistentek napříč Evropou.

Další setkání EMA proběhne v roce 2024 v Reykjavíku.