Jihlava: Preeklampsie

30. 3. 2017

Jihlavská medicínská akademie a nemocnice Jihlava pořádá vzdělávací akci "Preeklampsie".

Místo konání: EA Business Hotel Jihlava

Program ZDE

Kurz péče o rodiče po perinatální ztrátě

Nezisková organizace Dlouhá cesta  ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni otevírají od 20. 3. 2017 již pátý běh e-learningového kurzu.

Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

Kurz je určen pro všechny zdravotníky, porodní asistentky, lékaře a všeobecné sestry, a také pro vyučující a.studenty zdravotnických škol nebo lékařských fakult. Vhodný je i pro duly a pracovníky v sociální oblasti. Zaměřen je především na psychologické a sociální aspekty péče o truchlící rodiče po úmrtí miminka před porodem, při porodu nebo krátce po porodu. Kurz pro zdravotníky - porodní asistentky a lékaře i další, kteří se zajímají o téma perinatální ztráty, probíhá formou e-learningu.PKletakJaro2017

Více informací najdete ZDE

Plzeň: pracovní setkání gynekologů

3. prosince 2016

Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN Plzeň ve spolupráci s firmou Medimarket, s.r.o. pořádá XXI. Pracovní setkání gynekologů v Plzni. Akce je určena také porodním asistentkám.

Více informací ZDE

Praha: Doškolovací dny Levret

3. prosince 2016

192. doškolovací den v gynekologii a porodnictví pro porodní asistentky a zdravotní sestry

Babský sjezd (Ohodnocení za pasivní účast jsou 4 kreditní body.)

Více ZDE

Doc. MUDr. M. Procházka, Ph.D.: Prenatální péče

MUDr. Z. Čepická Líbalová: Vulvovaginální dyskomofort

MUDr. R. Peschout: Porodické alternativy 2000 pohledem dneška

MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.: Příznivé vedlejší účinky a výběr antikoncepce

MUDr. T. Gloserová: téma bude upřesněno

MUDr. V. Hořínová: Fetální lékové syndromy

 

V porodnici jako doma

2. - 3. prosince 2016

Odborná konference s mezinárodní účastí pro lékaře, porodní asistentky a dětské sestry a VELETRH PORODNIC pro veřejnost „V PORODNICI JAKO DOMA“v porodnici

2. a 3. prosince 2016 (pá, so) v pražském Hotelu Don Giovanni na téma Podpora normálního, přirozeného porodu v Českých porodnicích a možnosti rozšíření škála těhotenské, porodní a poporodní péče v ČR.

Odborná konference je jedinečná svým zaměřením na 

fyziologii, resp. praxi normálního, přirozeného porodu

  začlenění společných potřeb konkrétní rodičky a jejího nově narozeného dítěte do péče (koncept MotherBaby; IMBCI 2008, FIGO 2015)

  mezioborovou spolupráci lékařů a porodních asistentek

  nové možnosti pro rozšíření nabídky porodnické péče v porodnicích

Hlavními zahraničními hosty jsou

  prof. dr. Frank Louwen (Německo) – teorie a praxe přirozeného porodu koncem pánevním 

  Dianne Garland Ridout (UK) a Barbara Harper (USA) – teorie a praxe porodu do vody 

  Zoe Boreland (UK) – ředitelka porodního centra Home from Home v rámci velkého perinatologického centra v Severním Irsku

Dr. Amali Lokugamage (UK) – způsob porodu jako nástroj sociální koheze

Veškeré informace naleznete na www.pdcap.cz

Akci finančně podpořil Magistrát hl. m. Prahy z grantového programu AKCE 2016

 

Kurz péče o rodiče po perinatální ztrátě

Nezisková organizace Dlouhá cesta  ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni otevírají  7. listopadu 2016 již čtvrtý běh e-learningového kurzudlouhá cesta

 

Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

Kurz je určen pro všechny zdravotníky, porodní asistentky, lékaře a všeobecné sestry, a také pro vyučující a.studenty zdravotnických škol nebo lékařských fakult. Vhodný je i pro duly a pracovníky v sociální oblasti. Zaměřen je především na psychologické a sociální aspekty péče o truchlící rodiče po úmrtí miminka před porodem, při porodu nebo krátce po porodu. Kurz pro zdravotníky - porodní asistentky a lékaře i další, kteří se zajímají o téma perinatální ztráty, probíhá formou e-learningu.

Více informací najdete ZDE

 

Praha: Autonomní profese porodní asistentky

3.-6. listopad 2016

APODAC - vzdělávání porodních asistentek zve na specializovaný vzdělávací seminář Autonomní profese porodní asistentky:

Co je součástí autonomní profese porodní asistentky? Kde končí její kompetence? Jak vypadá model „one to one care“ ?  Jak můžeme začít v rámci našeho kontextu, na místě ve kterém působíme? Tyto a mnohé další témata otevřeme a zkusíme nahlédnout z různých perspektiv.

I tentokrát vám přivážíme inspirativními lektory  Lucci Rocca a Felipe Castro z londýnského MUNet (Midwifery led unit network) – organizace, která slučuje porodní centra ve Velké Británii, ale i ve světovém měřítku. O možnostech fungování péče i o této organizaci a možnosti rozšíření  působení v českém kontextu pohovoří také ve svém semináři.