Ostrava: dodatečné přijímací řízení pro navazující Mgr. obor

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro navazující magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční a kombinovaná forma studia). Bližší informace k přijímacímu řízení jsou dostupne na web stránkách univerzity:
http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=145&id=15252