Mezinárodní den porodních asistentek

Milé kolegyně, 

dovolte nám všem si vzájemně popřát vše nejlepší k našemu každoročnímu svátku!

Přejme si lásku a hrdost k naší profesi. Přejme si, abychom mohly pracovat na základě svého nejlepšího přesvědčení, na základě podmínek, které umožňují naši profesi rozvíjet. Pracujme na základě co nejlepších znalostí a dovedností, které budeme mít neustále potřebu zlepšovat, upevňovat a doplňovat.

Celé naší společnosti přejeme v dnešní den, aby měla pozitivní zkušenost ze setkání s porodní asistentkou, abychom jim byly rádkyněmi a profesionální pomocí v jejich životě.

e4d565863a2ee758d8eeb681d34e3ad3--birthing-center-midwifery-schools.jpgVaše profesní organizace ČKPA