Nová kniha o porodních asistentkách a pro porodní asistentky

Publikace Being a happy midwife / Být šťastná porodní asistentka představuje, jaké to vlastně je být porodní asistentkou. Kapitoly publikace zahrnují popis proměny profese napříč historií až po současné výzvy moderní doby.

Velký akcent je přitom dáván na problematiku komunitní péče a odhodlanost pracovat coby porodní asistentka podle svého srdce a přesvědčení. Proto jsou do publikace zařazeny dvě výjimečné kapitoly s tématikou porodnictví ve Vrchlabí a porody do vody.

Závěr knihy je věnován výzvám současné doby a prognóze, kam se bude profese porodních asistentek ubírat v budoucnosti. Všechny kapitoly této publikace spojuje jedno, a sice touha pracovat svobodně podle svých kompetencí s plnou profesionální zodpovědností, tedy být šťastná porodní asistentka.

Dostupné na adrese http://hdl.handle.net/11025/42792.