2. číslo časopisu PRAXE

Vážené kolegyně, kolegové,

vyšlo nové číslo časopisu PRAXE, kde můžete najít i články pro porodní asistentky, jako např. článek Respekt ke kojení na veřejnosti, zprávy z Kongresu ČKPA a další.

Plná verze časopisu ke stažení po registraci zdarma zde: www.casopispraxe.cz

Pokud chcete v časopisu publikovat, pokyny pro autory naleznete ZDE, prohlášení autora ZDE

Časopis PRAXE

V květnu 2019 vyšlo první číslo odborného online časopisu PRAXE -  https://www.casopispraxe.cz/

Jedná se o odborný časopis, který je určen všem nelékařským zdravotnickým profesím a jeho hlavním cílem je informovat nelékaře o všech profesích, přinášet aktuální témata z praxe a i seznamovat jednotlivé profese s těmi ostatními.

Česká komora porodních asistentek, z.s. má své zástupkyně v redakční radě časopisu. Časopis vychází třikrát ročně a v tuto chvíli si vás dovolujeme oslovit ohledně možnosti publikovat v tomto časopise. Chtěly bychom získat pro časopis Praxe co nejvíce zajímavých příspěvků týkajících se porodní asistence, které mohou čtenářům přinést informace o tom, co nás trápí, čím v porodní asistenci žijeme, čím se můžeme pochlubit.

Příspěvky mohou být různé, mohou to být zprávy o proběhlých či připravovaných akcích, dobré příklady z praxe, recenzované odborné články. Pole působnosti je velké.

Pokyny pro autory naleznete ZDE

Prohlášení autora ZDE

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Projekt "Ať stojí"

ČKPA podporuje projekt Ať stojí: Chceme porodní domy a centra!

Naše organizace dlouhodobě hájí zájmy a potřeby žen a jejich rodin, kterým porodní asistentky péči poskytují. Nabídka klasické nemocniční porodní péče není dostačující, řada žen není s péčí zdravotníků v nemocnicích spokojená.
Podporujeme vznik porodních domů, jako bezpečné alternativy místa pro porod nízkorizikových těhotných žen. Preferujeme umístění porodního domu v blízkosti porodnice.
Podporujeme vznik center péče porodních asistentek v porodnicích, kde by mohly porodní asistentky poskytovat péči nízkorizikovým těhotným, rodičkám a šestinedělkám, pracovat zcela samostatně, podporovat přirozený porod bez rutinních zásahů a medikace, poskytovat individualizovanou péči v porodní asistenci založené na důkazech. Za samozřejmost považujeme přesné stanovení podmínek a jasných postupů (standardů), na jejichž základě porodní asistentky budou péči poskytovat.

Na webových stránkách projektu https://atstoji.cz/ můžete získat více informací, shlédnout propagační videa...sledovat projekt na facebooku.

Mezinárodní konference V porodnici jako doma

Autorky: H. Petržílková, M. Moravcová
V pátek 2. prosince a v sobotu 3. prosince jsme se zúčastnily mezinárodní konference V porodnici jako doma. Odborná konference byla spojena s veletrhem porodnic. Pořadatelem akce byl Porodní dům U Čápa a konala v Praze. Konference byla velmi zajímavá, dobře zorganizovaná a odvezly jsme si celou řadu zajímavých poznatků.
Za zmínku stojí přednáška profesora Louwena z Goetheho fakultní nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem o praktických zkušenostech s přirozeným porodem plodu v poloze koncem pánevním. Velmi inspirující byly zkušenosti irských kolegyň z center vedených porodními asistentkami, které nám předaly své zkušenosti v rámci workshopu a přednášky.
Součástí odborného programu konference byly i příklady dobré praxe z některých porodnic v České republice a další odborné přednášky na různá témata související s porodní asistencí.
Inspirující byl také workshop německé porodní asistentky Barbary Kosfeld, ve kterém jsme se opět vrátily k tak potřebným kořenům našeho povolání.

Foto z akce více na: https://www.dropbox.com/sh/h40vj1sqyiyw36g/AAC9GS5TruJKPFlqBlu1mscga?dl=0 nebo v Galerii našich webových stránek

P1110961P1110981

Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu

Milé porodní asistentky, studentky porodní asistence,

nejspíš jste také sledovaly kauzu dvou Češek (Šárky Dubské a Alexandry Krejzové), které se obrátily na Evropský soud pro lidská práva kvůli tomu, že neměly možnost kvůli českým zákonům rodit doma za přítomnosti odborníka (porodní asistentky). Evropský soud jejich stížnost zamítl, zároveň však senát soudu vyzval k úpravám a revizím české legislativy, které by zohlednily vývoj medicíny a zároveň plně respektovaly přání rodiček.

Na základě tohoto rozsudku vznikla petice, která požaduje po vládě a Ministerstvu zdravotnictví následující:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

2. Umožnění vzniku porodních domů

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

6. Umožnění svobodné volby místa porodu.

Celou petici můžete pročíst a event. podepsat ZDE.