Kongres České komory porodních asistentek 2018

19. května 2018, Pardubicekongres II

Vážené porodní asistentky,  rády bychom Vás jménem České komory porodních asistentek, z.s. pozvaly k účasti na II. Kongresu České komory porodních asistentek. 

Akce proběhne v Pardubicích 19. května 2018.  Veškeré informace naleznete na https://kongresckpa.wordpress.com/ 

Hlavní téma kongresu je pro letošní rok - Příklady dobré praxe. 

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 1. 4. 2018.  Zvýhodněný konferenční poplatek do 30. 4. 2018. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.  Těšíme se na Vaši účast! 

Prezidium ČKPA

Program kongresu ZDE

 

Kongres České komory porodních asistentek 2017

27. května 2017 v Plzni

První kongres České komory porodních asistentek, z.s. (ČKPA) se bude konat 27.5. 2017 v Plzni.  

Program kongresu ZDE

Hlavním organizátorem kongresu je ČKPA a její pobočný spolek Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje (SPAPK). Na organizaci kongresu spolupracuje SPAPK/ČKPA s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni a Gynekologicko-porodnickou klinikou Fakultní nemocnice v Plzni.slideshow

Členky ČKPA a pobočných spolků mají zvýhodněný účastnický poplatek!

Hlavní téma kongresu: Normální = přirozený porod.   Krátké anotace příspěvků ZDE

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je 23. 4. 2017.

Zvýhodněný poplatek při zaslání přihlášky k pasivní účasti a platbě do 7. 5. 2017.

Těšíme se na Vaši účast!

Zpráva o IV. kongresu ČKPA

IV. kongres ČKPA

Brno, 9. října 2021

V sobotu proběhl již IV. kongres České komory porodních asistentek. V letošním roce se kongres konal v Brně ve spolupráci s pobočným spolkem ČKPA Spolkem porodních asistentek Jihomoravského kraje a s Ústavem zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Spolupořadateli, stejně jako v minulých letech, byli Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

V průběhu celého kongresu proběhla celá řada velmi zajímavých přednášek, které nás obohatily o nové zkušenosti a informace pro naši práci. Nedílnou součástí kongresu byla i aktuální sdělení a stánky s produkty zástupců firem, které se staly sponzory kongresu (A.T.W. (Herbalon), Ardez, Bayer (Bepanthen), Boiron, Děláme do plen, La Natali, Schwabe Czech, agentura Větrník). Odborná sdělení přednesli zástupci firem A.T.W., Bayer a Děláme do plen.

V dopoledním bloku měli účastníci možnost se seznámit s činností a hospodařením České komory porodních asistentek. Velmi zajímavá přednáška dr. Kameníkové byla zaměřena na Centrum porodní asistence ve Fakultní nemocnici v Brně. Následovaly odborná sdělení zaměřená na péči porodních asistentek o ženy s hyperstimulačních syndromem, na roli edukace a využití informační péče u žen před operačním gynekologickým výkonem a péči o operační ránu s využitím podtlakové terapie. V neposlední řadě zaznělo v tomto bloku sdělení studentek Masarykovy univerzity o využití Instagramu mimo jiné i pro propagaci a osvětu v oblasti porodní asistence.

Ve druhém bloku se odborná sdělení zaměřila na využití homeopatie a akupunktury v péči o těhotné, rodičky a šestinedělky. Dalším velmi zajímavým sdělením byla odborná přednáška fyzioterapeutky zaměřená na péči o jizvy u žen po spontánním i operační porodu. Pozvání na kongres přijala i zástupkyně neziskové organizace Úsměv mámy, která se zaměřuje na pomoc ženám po porodu s psychickými obtížemi.

Ve třetím bloku jsme měli možnost si poslechnout zajímavá a důležitá sdělení pro porodní asistentky zaměřená na život limitující vadu plodu, perinatální ztrátu a potřeby zdravotníků při péči o páry s perinatální ztrátou.

V posledním čtvrtém bloku přednášek zazněla sdělení zaměřená na specifika multikulturní péče.

Děkujeme všem aktivním účastnicím, všem porodním asistentkám a dalším zástupcům nelékařských zdravotnických profesí za velmi příjemný, obohacující a podnětný den. V neposlední řadě děkujeme za skvělou organizaci kongresu především kolegyním z pobočného spolku ČKPA - Spolku porodních asistentek Jihomoravského kraje a z Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Jsme rády, že mohl být po roční pauze kongres České komory porodních asistentek zrealizován „naživo“ a těšíme se na setkání příští rok opět v jiné části naší republiky.