Soutěž o nejlepší bakalářské práce v porodní asistenci pro rok 2024

Již posedmé vyhlašuje Česká komora porodních asistentek soutěž o nejlepší bakalářské práce čerstvých absolventek studijního programu Porodní asistence na všech 12 školách, které naše budoucí kolegyně vzdělávají.

Budeme se těšit na zajímavé práce, které mají přínos pro naši profesi. Nejlepší práce z nominací zaslaných vysokými školami vyberou členky ČKPA v září po ukončení státních závěrečných zkoušek na jednotlivých školách.

Mezinárodní den žen

Milé ženy, milé porodní asistentky,

přejeme nám všem zase jeden krásný den, spokojenost a vše nejlepší k svátku všech žen!

Vaše ČKPA

mdz.jpg

Brožurka o významu péče o poporodní jizvu

Dovolujeme si vám představit velmi zdařilou a zajímavě zpracovanou brožurku Terapie poporodním jizev. Jedná se o praktický výstup bakalářské práce Kláry Vejvodové, která v loňském roce vyhrála soutěž ČKPA o nejlepší bakalářskou práci. O to více nás těší, že ji můžeme s vámi sdílet. Věříme, že vám může být užitečná ve vaší praxi.

V případě, že budete mít k dispozici nějaké zajímavé letáky, brožurky či jiné zdroje, které chcete a můžete sdílet s ostatními porodními asistentkami a přijemkyněmi péče, neváhejte nás kontaktovat. Rády je na našich stránkách a sociálních sítích zveřejníme.

EMA meeting - září 2023 v Istanbulu

Dne 22. a 23. září 2023 se v Istanbulu konalo setkání Evropské asociace porodních asistentek (The European Midwives Association – EMA). Na setkání dorazilo 60 delegátek z celkem 27 zemí, mezi kterými nechyběla ani Česká republika, kterou zastupovala Blanka Tiainen a Helena Poláčková, členky České komory porodních asistentek.

V rámci dvoudenního programu byla diskutována řada témat jako poznávání jiné kultury s porodními asistentkami z ostatních zemí, autonomie porodních asistentek, zvyšující se počty císařských řezů v některých zemích, zemětřesení v Turecku a význam péče porodních asistentek při humanitárních akcích.

Setkání se také zúčastnili dva lékaři z Turecka, kteří vyjádřili velkou podporu porodním asistentkám v Evropě.

Během mítinku proběhly volby víceprezidentky a nové prezidentky, kterou se stala akademička Victoria Vivilaki z Řecka, která v roli prezidentky vystřídala Agnes Simon.

Závěrečný blok programu byl vyhrazen 3 workshopům, jejichž témata byla "Midwifery visibility in Europe", "Workforce Challenges" a "Leadership in midwifery". Účastníci sjezdu se shodli na tom, že je důležité zlepšit komunikaci mezi porodními asistentkami napříč Evropou a světem, aby byly vnímány jako samostatná zdravotnická profese.

Hlavní myšlenkou setkání byla vzájemná spolupráce porodních asistentek napříč Evropou.

Další setkání EMA proběhne v roce 2024 v Reykjavíku.

Zpráva o činnosti 2021

Zpráva o činnosti ČKPA, z.s. 2021

Prezidium České komory porodních asistentek, z.s. 2020:- 2024

Prezidentka: Mgr. A. Frýdlová

Viceprezidentka: Mgr. M. Moravcová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. D. Filausová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. B. Tiainen, MSc.

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. D. Bukáčková

Činnost ČKPA v roce 2021:

 • Pravidelné schůzky prezidia a výkonného výboru ČKPA
 • IV. celostátní kongres ČKPA, z.s. v Brně 9.10.2021.
 • Pořádání Kulatých stolů pro VŠ vzdělávající
 • Celosvětový Kongres ICM na Bali – odložen na červen 2023
 • Každoroční podzimní jednání EMA – opět pouze virtuální formou.
 • Na MZ vzniká Komise pro porodnictví – ČKPA má své zastoupení v komisi.
 • Udělování odborné garance vzdělávacím akcím pro porodní asistentky (dále jen PA)
 • Komunikace s kolegyněmi – porodními asistentkami (informace o plánovaných vzdělávacích akcích).
 • Aktivní účast členek Prezidia při tvorbě Center Porodní Asistence a jejich pravidel.
 • Organizace vzdělávacích akcí v různých regionech v ČR. I přes nepříznivé podmínky v souvislosti s pandemií Covid-19 se nám podařilo zorganizovat několik akcí, např. Modelové situace akutních stavů v porodní asistenci, Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví, vzdělávání porodních asistentek v homeopatii.
 • Komunikace s MZ ČR  a zákonodárnými orgány.
 • Komunikace se vzdělávacími institucemi pro porodní asistentky a studentkami PA (vyhlášení soutěže o nejlepší bakalářskou práci studentek PA)
 • Komunikace s veřejností (články v časopise, tiskové zprávy)
 • Komunikace s ostatními profesními organizacemi (členství v EMA, v ICM), spolupráce a v případě shody názorů společné postupy s UNIPA
 • Účast zástupkyň ČKPA, z.s. na připomínkových, výběrových řízeních a v pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády.
 • Pracovní skupina při Radě vlády Revize certifikátů Baby friendly hospital iniciative.
 • Revize a návrhy kódů pro PA, ve spolupráci s UNIPA.
 • Podpora výzkumného projektu kolegyň z Masarykovy Univerzity.
 • Media: fungující facebook https://www.facebook.com/Ceska.komora.PA; fungující webové stránky ČKPA http://www.ckpa.cz/
 • Podpora činnosti pobočných spolků – regionálních konferencí, kurzů a seminářů (viz webové stránky ČKPA).

Funkční pobočné spolky – ČKPA na konci roku 2021:

·       Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.

·       ČKPA - Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.

·       ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.

·       ČKPA – Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Cíle ČKPA:

 • Pořádání celostátního kongresu ČKPA 1x ročně (střídání jednotlivý krajů)
 • Udržet počet platících členek ČKPA a nábor nových členek
 • Snaha o vytvoření nových pobočných spolků v regionech ČR
 • Finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí ČKPA pro členky ČKPA
 • Poskytnout členkám ČKPA poradenství – právní, pro podnikání soukromých porodních asistentek, pro regulaci profese a vzdělávání
 • Poskytnout členkám ČKPA možnost propagace akcí a nabídky jejich služeb zdarma na webových stránkách ČKPA. Podpora činnosti studentek oboru porodní asistentka
 • Možnost podání inzerátů - nabídka/ poptávka pracovního místa pro porodní asistentku na webových stránkách ČKPA
 • Podpora činnosti soukromých porodních asistentek – jednání se zdravotními pojišťovnami
 • Hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní úrovni – jednání s orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami, s organizacemi ostatních zdravotnických pracovníků, s ženskými organizacemi a organizacemi pacientů
 • Spolupráce s ostatními profesními organizacemi porodních asistentek v ČR na stěžejních otázkách. Zapojení do projektů a grantů. Mezinárodní spolupráce s EMA, ICM.

Plánované akce na rok 2022:

·      V. celostátní kongres České komory porodních asistentek v Plzni 22.10.2022.

 

zpráva o činnosti ČKPA za rok 2020

Zpráva o činnosti ČKPA, z.s. 2020

Prezidium České komory porodních asistentek, z.s. 2020:- 2024

Prezidentka: Mgr. A. Frýdlová

Viceprezidentka: Mgr. M. Moravcová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. D. Filausová, Ph.D.

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. B. Tiainen, MSc.

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. D. Bukáčková

Činnost ČKPA v roce 2020:

 • Pravidelné schůzky prezidia a výkonného výboru ČKPA
 • Volby nového vedení ČKPA – elektronicky, hlasování proběhlo per rollam ve dnech 7. – 20.11. 2020..
 • IV. celostátní kongres ČKPA, z.s. v Brně zrušen pro pandemii Covid-19.
 • Pro Pandemii též zrušen Celosvětový Kongres ICM na Bali - červnu proběhl online ICM Triennial meeting ve zkrácené podobě za přítomnosti ČKPA
 • Zrušeno i každoroční podzimní jednání EMA – pouze virtuální zasedání.
 • Udělování odborné garance vzdělávacím akcím pro porodní asistentky (dále jen PA)
 • Komunikace s kolegyněmi – porodními asistentkami (informace o plánovaných vzdělávacích akcích).
 • Mnoho akcí převedeno do distanční formy. Organizace vzdělávacích akcí v různých regionech v ČR. I přes nepříznivé podmínky v souvislosti s pandemií Covid-19 se nám podařilo zorganizovat několik akcí, např. Modelové situace akutních stavů v porodní asistenci, Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví, vzdělávání porodních asistentek v homeopatii.
 • Komunikace s MZ ČR  a zákonodárnými orgány.
 • Komunikace se vzdělávacími institucemi pro porodní asistentky a studentkami PA (vyhlášení soutěže o nejlepší bakalářskou práci studentek PA)
 • Komunikace s veřejností (články v časopise, tiskové zprávy)
 • Komunikace s ostatními profesními organizacemi (členství v EMA, v ICM), spolupráce a v případě shody názorů společné postupy s UNIPA
 • Účast zástupkyň ČKPA, z.s. na připomínkových, výběrových řízeních a v pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády.
 • Aktivní účast na Porodním sletu – Skramníky u Českého Brodu 24.7.2020
 • Podpora výzkumného projektu kolegyň z Masarykovy Univerzity.
 • Media: fungující facebook https://www.facebook.com/Ceska.komora.PA; fungující webové stránky ČKPA http://www.ckpa.cz/
 • Podpora činnosti pobočných spolků – regionálních konferencí, kurzů a seminářů (viz webové stránky ČKPA).

Funkční pobočné spolky – ČKPA na konci roku 2019:

·       Sdružení porodních asistentek Jihomoravského kraje, p.s.

·       ČKPA - Východočeský spolek porodních asistentek, p.s.

·       ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.

·       ČKPA – Sdružení porodních asistentek Ústeckého kraje, p.s.

Cíle ČKPA:

 • Pořádání celostátního kongresu ČKPA 1x ročně (střídání jednotlivý krajů)
 • Udržet počet platících členek ČKPA a nábor nových členek
 • Snaha o vytvoření nových pobočných spolků v regionech ČR
 • Finanční zvýhodnění vzdělávacích akcí ČKPA pro členky ČKPA
 • Poskytnout členkám ČKPA poradenství – právní, pro podnikání soukromých porodních asistentek, pro regulaci profese a vzdělávání
 • Poskytnout členkám ČKPA možnost propagace akcí a nabídky jejich služeb zdarma na webových stránkách ČKPA. Podpora činnosti studentek oboru porodní asistentka
 • Možnost podání inzerátů - nabídka/ poptávka pracovního místa pro porodní asistentku na webových stránkách ČKPA
 • Podpora činnosti soukromých porodních asistentek – jednání se zdravotními pojišťovnami
 • Hájení profesních zájmů porodních asistentek na celostátní úrovni – jednání s orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami, s organizacemi ostatních zdravotnických pracovníků, s ženskými organizacemi a organizacemi pacientů
 • Spolupráce s ostatními profesními organizacemi porodních asistentek v ČR na stěžejních otázkách. Zapojení do projektů a grantů. Mezinárodní spolupráce s EMA, ICM.

Plánované akce na rok 2021:

·      IV. celostátní kongres České komory porodních asistentek v Brně.

Výsledky 5. ročníku soutěže ČKPA o nejlepší bakalářskou práci

Česká komora porodních asistentek, z. s. v roce 2023 již popáté vyhlásila soutěž o nejlepší bakalářské práce s největším přínosem pro profesi porodní asistentky. Ze sedmi obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže ze sedmi vysokých škol, stanovilo 8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací pro letošní rok. Po sečtení výsledků hodnocení od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí dle bodového zisku. První tři místa obsadily bakalářské práce s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného čestného členství v ČKPA a finanční odměnu. Ostatní zúčastněné absolventky získají od ČKPA možnost jednoletého bezplatného čestného členství v organizaci.

Jako nejlepší práce byly vybrány čtyři práce, na 3. místě se se stejným počtem bodů umístily dvě absolventky – porodní asistentky. Oceněnými kolegyněmi jsou:

1. místo          - Bc. Klára Vejvodová – Informovanost žen o významu terapie poporodní jizvy (Vysoká škola
                         zdravotnická Praha)

2. místo          - Bc. Karolína Papíková – Preferovaný způsob porodu těhotných žen (Ostravská univerzita)         

3. místo          - Ing. et Bc. Lenka Kellnerová – Možnosti individualizace intervencí během třetí doby porodní u
                        low risk rodiček
(Masarykova univerzita)

                       - Bc. Tereza Rejfková – Modelové situace v porodní asistenci (Univerzita Pardubice)                                              

Výherkyním blahopřejeme, ostatním zúčastněným děkujeme a věříme, že pro ně tvorba bakalářské práce, její ocenění a možnost členství v naší profesní organizaci jsou a budou přínosné.

EMA meeting 2022 v Bruselu

V pátek 23. září bylo zahájeno každoroční setkání Evropské asociace porodních asistentek (European midwives association - EMA). Po minulých jednáních, které se kvůli opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 konala online, jsme se opět sešli na prezenčním zasedání. Stejně jako v minulých letech je to velmi příjemné setkání, které podporuje profesní hrdost porodních asistentek a je to velká možnost ve sdílení své praxe, národních problémů a zkušeností souvisejících s naší profesí a navázání spolupráce napříč evropskými zeměmi. Ve dvou dnech se bude diskutovat o fungování EMA, zkušenostech z jednotlivých zemí.

Za Českou komoru porodních asistentek se jednání účastní Blanka Tiainen a Markéta Moravcová. Českou republiku zde reprezentují spolu s kolegyní Terezou Zachovou z Unipy.  

Organizátorem letošního setkání je Belgická asociace porodních asistentek (Belgian Midwives Association).

EMA meeting zahájili představitel belgické vlády a Belgické asociace poroních asistentek spolu s předsednictvem EMA. Zároveň účastníky na dálku pozdravila Franca Cadeé, prezidentka ICM.

1663926415653.jpg

článek PORODNÍ ASISTENTKY JSOU TEĎ ČLENEM RODINY. CO BY ZA TO DALY NAŠE MÁMY

Minulý týden vyšel v časopise Vlasta velmi zajímavý článek o porodní asistenci, její historii, jejích problémech  a i něco o tom, jak problémy řešit s stále se posouvat k lepšímu. Součástí tohoto článku je stručný přehled historie a rozhovory s porodními asistentkami. Jednou porodní asistentkou, která odvpovídala na otázky týkající se regulace naší profese a změn, které by mohly pomoci zlepšení podmínek výkonu profese, je naše víceprezidentka Markéta Moravcová.

Přejeme vám příjemné čtení a snad i inspiraci pro vaši práci. Článek naleznete ZDE.

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci

Již podruhé proběhlo setkání zástupkyň vzdělavatelů v porodní asistenci iniciované Českou komorou porodních asistentek, z.s. Ve středu 23. března se na Vysoké škole polytechnické Jihlava sešly porodní asistentky - vyučující ze 7 vysokých škol z celé České repubiky. Jednání se neslo v duchu velmi příjemné atmosféry a prodiskutovaly jsme řadu témat, která jsou pro nás společná a snažíme se je dlouhodobě řešit tak, abychom co nejlépe připravovaly budoucí porodní asistentky do klinické praxe.

Na pořadu jednání byly průběžné informace o přípravě Koncepce porodní asistence, kde jsme především diskutovaly o možnostech sjednocení výuky a vedení praxe a výstupních znalostí našich absolventek na jednotlivých vysokých školách. V návaznosti na toto téma jsme se také zabývaly způsoby akreditace pracovišť komunitních porodních asistentek pro praktickou výuku našich studentek.

Dalším tématem byla diskuze nad obsahem portfolií (loogbooků, záznamníků praxe) na jednotlivých školách a snaha o jejich sjednocení pro lepší orientaci studentek i kolegyň z praxe.

Zástupkyně ČKPA tlumočily kolegyním nabídku prezentace jejich škol na sociáních sítích a webových stránkách ČKPA.

Ještě jednou děkujeme za skvělou atmosféru a perfektní zázemí kolegyním z VŠP Jihlava a těšíme se na další setkání ve Zlíně v říjnu tohoto roku.

Za ČKPA Markéta Moravcová a Helena Poláčková