Prohlášení ČKPA

Prohlášení České komory porodních asistentek, z.s. k praktikám některých komunitních porodních asistentek

V poslední době se objevují komentáře k praktikám některých komunitních porodních asistentek. Jedná se o plánované vedení porodu koncem pánevním či vícečetného porodu v domácím prostředí. ČKPA toto chování považuje za neomluvitelné překračování kompetencí porodní asistentky, které velmi poškozuje pověst všech porodních asistentek v ČR. Porodní asistentka, která opakovaně a plánovaně překračuje rámec svých kompetencí, by se nemohla stát členkou ČKPA, popř. by byla z ČKPA vyloučena. ČKPA se tedy distancuje od takového chování.

Schváleno Výkonným výborem ČKPA 14.1. 2017

Prohlášení ČKPA

Prohlášení České komory porodních asistentek, z.s. k tvrzení zástupce Záchranné služby (dále jen ZZS) k zásahu u porodu doma

V listopadu loňského roku se na sociálních sítích objevilo prohlášení zástupce ZZS středočeského kraje o zásahu ZZS u porodu doma. Dle tohoto prohlášení se jednalo o velmi dramatickou situaci a neprofesionalitu přítomné porodní asistentky.  Dle vyjádření rodičů a přítomné porodní asistentky se vůbec nejednalo o dramatickou událost, kde by bylo třeba zásahu přítomných záchranářů. Naopak velmi ocenili profesionalitu a lidský přístup posádky, která po příjezdu dala prostor porodní asistentce, která měla situaci již pod kontrolou.

ČKPA by chtěla vyjádřit podporu porodní asistentce, která se zachovala velmi profesionálně, když zavolala ZZS ve chvíli, kdy uznala, že by bylo třeba asistence záchranářů. Rozhodně toto nepovažujeme za její selhání. Dle ČKPA by tímto způsobem měl být nastaven systém péče o ženu při domácím porodu. Porodní asistentka asistující u domácího porodu je povinna zajistit transport do porodnice, pokud nastala riziková situace, která by mohla ohrozit zdraví rodičky a dítěte. Pokud se situace do příjezdu ZZS změní a riziko pomine, je porodní asistentka plně kompetentní dokončit asistenci u porodu v domácím prostředí a znovu vyhodnotit celou situaci. Je možné, že se rodiče a porodní asistentka v tuto chvíli rozhodnou dále setrvat v domácím prostředí a nevyužijí transportu do porodnice. Myslíme si, že v těchto chvílích velmi záleží na profesionalitě a komunikaci všech zúčastněných zdravotnických profesionálů. 

Je znepokojující, že právě záchranná služba v České republice stále častěji komentuje rozhodnutí, která učiní rodina a porodní asistentka při péči o ženu a dítě v domácím prostředí, vyvolává tím negativní emoce ve společnosti a napětí mezi dvěma zdravotnickými obory.  Stejně tak, jako jsou zdravotničtí záchranáři kompetentní poskytovat přednemocniční neodkladnou péči, je porodní asistentka kompetentní pečovat o ženu při fyziologickém porodu a v šestinedělí. V těchto situacích by mělo jít spíše o spolupráci na profesní úrovni, odbornou diskusi o péči založené na důkazech a vytváření atmosféry důvěry, kdy se může jeden zdravotník na druhého spolehnout. 

ČKPA se tímto přidává k prohlášení vydaného HAM a UNIPA a ráda by se podílela na dalším řešení této problematiky.

Schváleno Výkonným výborem ČKPA 14.1. 2017

O nás

Česká komora porodních asistentek, z. s. (ČKPA)

ČKPA je nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice. V současnosti je jednou ze tří profesních organizací porodních asistentek. 

Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z Gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester. V roce 2005 se z asociace přeměnila na Českou konfederaci porodních asistentek a v roce 2016 došlo v souvislosti s legislativními změnami k transformaci na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek.

ČKPA sdružuje regionální pobočné spolky porodních asistentek v České republice. ČKPA byla hlavní hostitelkou Světového kongresu porodních asistentek v červnu 2014 v Praze.

ČKPA je členkou Mezinárodní konfederace porodních asistentek (International confederation of midwives - ICM) a Evropské asociace porodních asistentek (European Midwives Association - EMA). Za Českou republiku je dalším členem těchto dvou mezinárodních organizací také profesní organizace porodních asistentek Unie porodních asistentek (UNIPA).

ČKPA každoročně pořádá od roku 2016 celostátní kongres, kde se v rámci profesní komunity snažíme sdílet nejnovější poznatky z porodní asistence, z profesního vzdělávání. Na odborném programu kongresů se každoročně podílí svými příspěvky i naše budoucí kolegyně – studentky porodní asistence. Více informací o jednotlivých kongresech naleznete ZDE.

Od roku 2018 ČKPA každý rok vyhlašuje soutěž o nejlepší bakalářskou práci studentek studijního programu Porodní asistence v České republice, která má praktický přínos pro porodní asistenci. Rok od roku se zlepšuje kvalita posuzovaných závěrečných prací, které nominují vzdělavatelé napříč celou Českou republikou. Autorky závěrečných prací mají možnost dvouletého nebo jednoletého bezplatného členství v organizaci dle umístění v soutěži a vítězky také získají malou finanční odměnu.

Česká komora porodních asistentek také již od roku 2021 realizuje dvakrát ročně Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci. Jedná se o platformu, kde jednotliví vzdělavatelé a jejich představitelky sdílí své zkušenosti, hledají možnosti další spolupráce a tím přispívají k rozvoji vzdělávání v porodní asistenci. V roce 2023 se představitelky vzdělavatelů v porodní asistenci ve spolupráci s ČKPA spolupracovaly s Národním centrem ošetřovatelství a národních zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO) na přípravě jednotného Logbooku pro studijní program Porodní asistence. Věříme, že toto sjednocení přispěje ke sjednocování výstupů studia u absolventek z jednotlivých vysokých škol v České republice.   

Představitelky ČKPA jsou členkami řady pracovních skupin, komisí a zastupují organizaci v dalších organizacích. Jedná se o Českou ženskou lobby, Komisi pro porodnictví při Radě vlády, Komisi pro vzdělávání porodních asistentek při Ministerstvu zdravotnictví, Komisi pro porodnictví při Ministerstvu zdravotnictví a další.

V roce 2023 byla zahájena činnost pracovních skupin z pověření Ministerstva zdravotnictví pod vedením NCO NZO, kde jsou představitelky ČKPA aktivními členkami. Jedná se o pracovní skupiny, které pracují na přípravě Národních postupů v porodní asistenci a na přípravě Koncepce porodní asistence.

Koncepci porodní asistence považujeme za velmi potřebný strategický dokument, který pomůže rozvíjet porodní asistenci jako profesi, včetně nastavení pravidel a zlepšení podmínek pro výkon profese.

ČKPA se dále podílí na řadě aktivit, které přispívají k posílení profese porodní asistence, často ve spolupráci s dalšími organizacemi porodních asistentek a dalšími spolupracujícími profesemi a subjekty.

Aktualizováno prosinec 2023

Struktura profesní organizace

Prezidium ČKPA

Prezidentka: Mgr. Alena Frýdlová                         

Viceprezidentka: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.   

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.                   

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Bc. Blanka Tiainen, MSc.                                                                               

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Bc. Daniela Laštovičková 

Výkonný výbor ČKPA

členky prezidia ČKPA a předsedkyně regionálních pobočných spolků

Kontrolní, rozhodčí a disciplinární komise ČKPA

Předsedkyně revizní komise: Bc. Martina Holubářová

Místopředsedkyně: Bc. Miluše Kučerová

Členka:  Bc. Jaroslava Eksteinová

 a zástupkyně revizních komisí pobočných spolků

 

Schéma struktury

stuktura

Pf 2021

Náročný rok 2020 je pomalu za námi. V loňském pfku jsme psaly, že rok 2020 bude "Rokem sestry a porodní asistentky" a že nás čekají oslavy naší práce...ani jsme netušily, jak pracovně a v jak náročných podmínkách budeme "oslavovat". Pojďme vykročit do nového roku 2021 s optimismem, nadějí a novou pozitivní energií!

Milé kolegyně, porodní asistentky, děkujeme Vám všem za Vaše obrovské nasazení v práci a přejeme pohodu v duši, pevné zdraví, klidnější a veselejší rok 2021!

2021

Krásné Vánoce a šťastný nový rok

Milé porodní asistentky, přejeme Vám všem za Českou komoru porodních asistentek, z.s. vše nejlepší do nového roku 2020 a krásné a pohodové Vánoce!

Rok 2020 byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášen "Rokem sestry a porodní asistentky". Čeká nás tedy rok oslav naší práce a také příležitost zvýšit prestiž naší profese ve společnosti.

christmas new year s eve postcard congratulation

Kampaň za normální porod

Česká komora porodních asistentek se připojila ke kampani za normální porod, která probíhala v Anglii, Německu a jiných státech.

V posledních 30-ti letech prošla péče o ženu a dítě při porodu významnými změnami a v důsledku toho se porodní asistentky, lékaři a ženy stali závislými na technologiích v průběhu porodu (RCM, 2004).  Ve snaze získat nad procesem porodu vysokou kontrolu, stalo se využívání technologií během porodu normou. Negativně se tato tendence projevuje především vzestupem lékařských intervencí při nízko-rizikových porodech. V roce 2000 probíhalo v ČR 13,1 % porodů císařským řezem, v roce 2013 to bylo již 25,6% porodů. Zvýšením počtu technologických intervencí během fyziologického porodu se zbytečně zvyšují rizika pro matku a novorozence. 

Romano a Lothian (2008) uvádějí, že sociální a kulturní změny vedly k nejistotě žen a jejich nedůvěře ve schopnost porodit bez technologického zásahu. Porodní asistentka je tím pravým odborníkem, který by měl ženu podpořit a vést ji k důvěře v její schopnost porodit normálně a přirozeně.

ČKPA vydává letáky, které informují porodní asistentky a ženy o osvědčených postupech při normálním porodu a slouží k jeho propagaci, podpoře a ochraně.

Letáčky jsou volně ke stažení.

   Leták IIleták I

Mezinárodní den porodních asistentek

Milé kolegyně,5

k dnešnímu svátku Vám přejeme pohodu, klid, spokojenost s naší profesí a prostě vše, co nás dělá spokojenými a hrdými porodními asistentkami!

Hezký sváteční den přeje

ČKPA

Prohlášení ČKPA k článku p. Pařízkové

Prohlášení České komory porodních asistentek, z.s. k článku p. Pařízkové v časopisu Gynekologie a porodnictví

Je smutné, že tři roky po podepsání memoranda o spolupráci mezi profesními organizacemi porodních asistentek se snaží ČSPA opět rozdmýchávat spory mezi námi. V článku Představení České společnosti porodních asistentek (Gyn Por, 2016; 1(1):6-7) se snaží paní Pařízková získat nové členky pro svoji organizaci tím, že prezentuje svůj vlastní názor a zaujatě hodnotí organizace ostatní a to i skutečnosti, o kterých ví pouze z doslechu. 

Dle vyjádření p. Pařízkové změna názvu České konfederace na komoru porodních asistentek „popírá demokratické principy a právní zvyklosti České republiky“.  

Bývalá viceprezidentka ČKPA Radmila Dorazilová vysvětluje:  „Poslední změna na komoru byla naším vstřícným krokem při navrženém sjednocení PA. Byla požadována organizace s individuálním, ne kolektivním členstvím. Měly jsme sdružení, asociaci, konfederaci, unii i společnost, takže komora byla poslední neutrální možností. Není vůbec pravda, že toto popírá demokratické principy. Komory jako profesní organizace mohou vzniknout buď ze zákona (takový nemáme a není k tomu prozatím vůle), nebo na základě svobodného dobrovolného rozhodnutí příslušníků určité profese nebo společenství. Ve zdravotnictví máme již řadu let kromě lékařské, stomatologické a lékárnické komory ze zákona také dobrovolné komory záchranářů, zubních techniků a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví.“ (více ZDE) S tímto názorem se jako představitelky ČKPA ztotožňujeme.

Paní Pařízková se dále v článku snaží vyvolat dojem, že se Česká komora porodních asistentek snaží provokovat spory mezi porodními asistentkami a lékaři, že neustále kritizujeme práci porodních asistentek. Uvádí: „Již se nám nechtělo poslouchat, že porodní asistentka je nevzdělaná, nesamostatná, nekompetentní a pod vlivem lékařů. Protože víme, že tomu tak není, musely jsme se ozvat.“ Takové naše postoje skutečně nejsou. Je velmi smutné, že ač se může zdát, že vyjádření paní Pařízkové má za cíl podporu „utlačovaných porodních asistentek“, paradoxně vyvolává další rozpory a negativní smýšlení porodních asistentek i laické veřejnosti v otázkách jednotnosti porodních asistentek a zcela jasné spolupráce porodních asistentek a lékařů.

Zároveň musíme podotknout, že Česká komora porodních asistentek je jedinou profesní organizací porodních asistentek, která je členem mezinárodních organizací (ICM, EMA). Naše členky se pravidelně účastní setkání a meetingů ve světě. Z této spolupráce víme, že porodní asistentky v České republice nejsou dostatečně (na rozdíl od trendu ve vyspělých zemích) uznávány jako samostatná profese a že nejsou plně respektovány kompetence porodních asistentek v některých oblastech jejich profese. O tom svědčí fakta, to nejsou naše výmysly. Např. v České republice je registrováno přes  5.000 porodních asistentek, z toho pouze 15 jich má uzavřenu smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 

Chceme upozorňovat na aktuální problémy porodních asistentek, hájit jejich zájmy a rozvíjet obor porodní asistence v České republice. Nechceme jen plnit ordinace lékaře, asistovat porodníkům u porodů přes naše neoddiskutovatelné kompetence a pasivně přihlížet, jak náš obor zaostává. Jsme ale zcela jasně pro vzájemnou spolupráci porodní asistentky a lékaře. Rády se na kultivaci vzájemných vztahů budeme podílet v partnerské a respektující atmosféře. Kompetence porodní asistentky jsou jasně stanoveny v legislativě a naší prioritou je především posilovat povědomí porodních asistentek o jejich kompetencích a bezesporu jejich skloubení s prací lékařů.

Domníváme se, že konstruktivní diskuze již existujících profesních organizací nad společnými cíli a zájmy porodních asistentek je přínosnější než propagace vlastní profesní organizace (bohužel na úkor ostatních). Tato cesta nevede ke zklidnění a zpřehlednění situace, ale pouze k dalším zmatkům a snižování prestiže porodních asistentek.

 

Schválilo prezidium ČKPA  3. 3. 2017

Otevřený dopis České ženské lobby

Na uvedeném odkazu zveřejňujeme otevřený dopis České ženské lobby "Nechceme, aby péči v těhotenství poskytovali "taťkové", ale profesionálové."

Jedná se o reakci na nevhodné formulace uvedené v nově schváleném doporučeném postupu ČGPS JEP č. 1/2021 Zásady dispenzární péče v těhotenství.

Česká komora porodních asistentek se jako členka České ženské lobby k tomuto otevřenému dopisu připojuje. Více si přečtete ZDE.

Zajímavé informace z jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Ve středu 9. června 2021 proběhlo jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Skupina podrobně diskutovala nedostatky v naplňování programu WHO a UNICEF s názvem Baby-friendly Hospital Initiative 2018, jehož součástí je tzv. deset kroků k úspěšnému kojení. Nedostatky v naplňování programu považuje pracovní skupina za závažné, neboť v České republice není v této oblasti zajištěna minimální kvalita péče. Dále se na svém jednání zabývala legislativními omezeními, jež v praxi vedou k tomu, že ženy nemohou využít péči porodní asistentky hrazenou ze zdravotního pojištění, a to například právě i v období šestinedělí, kdy potřebují pomoc s kojením a porodní asistentka má kompetenci tuto podporu poskytnout. V souvislosti s aktuálně projednávaným vládním návrhem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění ve sněmovně vyjádřila pracovní skupina podporu pozměňovacímu návrhu Olgy Richterové, který požaduje zrušení povinnosti lékařské indikace pro úhradu péče porodní asistentky.

Více naleznete na: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/pracovni-skupina-k-porodnictvi-zeny-maji-omezeny-pristup-k-hrazene-peci-porodni-asistentky-a-doporuceni-who-a-unicef-k-podpore-kojeni-se-nenaplnuji-189107/