Mezinárodní konference V porodnici jako doma

Autorky: H. Petržílková, M. Moravcová
V pátek 2. prosince a v sobotu 3. prosince jsme se zúčastnily mezinárodní konference V porodnici jako doma. Odborná konference byla spojena s veletrhem porodnic. Pořadatelem akce byl Porodní dům U Čápa a konala v Praze. Konference byla velmi zajímavá, dobře zorganizovaná a odvezly jsme si celou řadu zajímavých poznatků.
Za zmínku stojí přednáška profesora Louwena z Goetheho fakultní nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem o praktických zkušenostech s přirozeným porodem plodu v poloze koncem pánevním. Velmi inspirující byly zkušenosti irských kolegyň z center vedených porodními asistentkami, které nám předaly své zkušenosti v rámci workshopu a přednášky.
Součástí odborného programu konference byly i příklady dobré praxe z některých porodnic v České republice a další odborné přednášky na různá témata související s porodní asistencí.
Inspirující byl také workshop německé porodní asistentky Barbary Kosfeld, ve kterém jsme se opět vrátily k tak potřebným kořenům našeho povolání.

Foto z akce více na: https://www.dropbox.com/sh/h40vj1sqyiyw36g/AAC9GS5TruJKPFlqBlu1mscga?dl=0 nebo v Galerii našich webových stránek

P1110961P1110981

Petice za práva rodiček, zdraví a bezpečí při porodu

Milé porodní asistentky, studentky porodní asistence,

nejspíš jste také sledovaly kauzu dvou Češek (Šárky Dubské a Alexandry Krejzové), které se obrátily na Evropský soud pro lidská práva kvůli tomu, že neměly možnost kvůli českým zákonům rodit doma za přítomnosti odborníka (porodní asistentky). Evropský soud jejich stížnost zamítl, zároveň však senát soudu vyzval k úpravám a revizím české legislativy, které by zohlednily vývoj medicíny a zároveň plně respektovaly přání rodiček.

Na základě tohoto rozsudku vznikla petice, která požaduje po vládě a Ministerstvu zdravotnictví následující:

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky

2. Umožnění vzniku porodních domů

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

5. Zavedení nepřerušovaného kontaktu novorozence s rodiči jako standardu

6. Umožnění svobodné volby místa porodu.

Celou petici můžete pročíst a event. podepsat ZDE.

Pomůže rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ke zvýšení bezpečnosti porodů mimo nemocnici v ČR?

Česká komora porodních asistentek, z.s. souzní s postojem České ženské loby, který je vyjádřen v tiskové zprávě viz níže, a připojuje se k této zprávě.

V úterý 15. listopadu 2016 v 10 hodin vyhlásí Evropský soud pro lidská práva (ESLP) dlouho očekávaný rozsudek ve sporu Dubská & Krejzová vs. Česká republika týkající se zajištění zdravotní péčí při porodu mimo nemocnici.

Tisková zpráva ZDE

Jak rozhodne velký senát Evropského soudu pro lidská práva?

Dne 15. listopadu 2016 v 10 hodin vyhlásí Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva v záležitosti domácích porodů (stížnosti č. 28859/11 a 28473/12 – Dubská a Krejzová proti České republice). Odůvodnění rozsudku bude v zásadě bezprostředně dostupné na webových stránkách Soudu (www.echr.coe.int) i v jeho databázi (hudoc.echr.coe.int). Rozsudek bude vyhotoven v anglickém a francouzském jazyce.

Téhoľ dne připraví kancelář vládního zmocněnce tiskovou zprávu se shrnutím odůvodnění rozsudku, která bude k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

15. 11. 2016 od 13 hodin pak proběhne v advokátní kanceláři Wilson&Partners, Revoluční 1, Praha 1, tisková konference se zástupci stěžovatelek, paní Krejzovou a dalšími odborníky. Informace týkající se tiskové konference, plánovaného happeningu, celého sporu a aktivit kolem něj, ale i o české péči poskytované v mateřství můžete průběžně sledovat na facebooku v události Svoboda rovnost v mateřství / Liberté Egalité Maternité.

 

Vyjádření k domácím porodům

V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevily informace o několika nešťastných porodech  v domácím prostředí. Pokládáme proto za nezbytné se k této problematice znovu vyjádřit. V prvé řadě chceme vyjádřit lítost. Nehodláme však hodnotit co a jak se stalo, ani míru zavinění, k tomu nemáme dostatek informací. Musíme především zasadit události do potřebných souvislostí.

Podpora CKPA pro Agnes

Dear ICM Board,
I dare to address you as the head of an international professional organisation in name of the Czech Confederation of Midwives and the ICM 2014 Congress Organisational Committee.