Seeking a Senior Manager for PostabortionCare Family Planning - EngenderHealth

Dear Member Associations,

I am pleased to share with you the attached job vacancy at EngenderHealth.

The Postabortion Care Family Planning Project awarded to EngenderHealth in August 2014 is seeking a Senior Manager for Monitoring, Evaluation and Research. This is a key position that reports directly to the Project Director. The position description is attached. Further information can be found on EngenderHealth's website as well as application for the position.

Further information

Práce porodní asistentky ve Spojených arabských emirátech

Milé kolegyně,

máme k dispozici Health Care Professional Requirements 2014 pro porodní asistentky, které by se rády vydaly za prací do Spojených arabských emirátů. Najdete zde všechny požadavky, které jsou kladeny na porodní asistentky za zahraničí. Pro podrobnější informace mne kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mohu Vám poskytnout i kontakt do konkrétní porodnice.

Informace ke stažení

Technical Midwife Adviser

The International Confederation of Midwives (ICM) is the world's largest organisation for midwives, with over 300,000 midwives in 108 Member Associations in 98 countries. ICM supports, represents and works to strengthen professional associations of midwives on a global level, and envisions a world where every childbearing woman has access to a midwife's care for herself and her new born. To facilitate its global work, ICM is recruiting a highly motivated self-driven Technical Midwife Adviser to join the team at its headquarters in The Hague, The Netherlands.

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci

ČKPA ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá 21. duna 2021 online setkání vzdělavatelů vysokých škol, které vzdělávají budoucí porodní asistentky. Pozvání přijala většina zástupců 12 vysokých škol v České republice. Setkání má za cíl sdílet zkušenosti a pravidelně se v budoucnu setkávat a řešit aktuální problémy, které při vzdělávání našich budoucích kolegyň (a kolegů) vznikají.

Nová kniha o porodních asistentkách a pro porodní asistentky

Publikace Being a happy midwife / Být šťastná porodní asistentka představuje, jaké to vlastně je být porodní asistentkou. Kapitoly publikace zahrnují popis proměny profese napříč historií až po současné výzvy moderní doby.

Velký akcent je přitom dáván na problematiku komunitní péče a odhodlanost pracovat coby porodní asistentka podle svého srdce a přesvědčení. Proto jsou do publikace zařazeny dvě výjimečné kapitoly s tématikou porodnictví ve Vrchlabí a porody do vody.

Závěr knihy je věnován výzvám současné doby a prognóze, kam se bude profese porodních asistentek ubírat v budoucnosti. Všechny kapitoly této publikace spojuje jedno, a sice touha pracovat svobodně podle svých kompetencí s plnou profesionální zodpovědností, tedy být šťastná porodní asistentka.

Dostupné na adrese http://hdl.handle.net/11025/42792.

Florence

Odborný časopis Florence pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

florence

Ošetřovatelství a porodní asistence

Časopis Ošetřovatelství a porodní asistence je recenzovaný vědecký časopis publikující příspěvky z oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Zaměřuje se na teorii i praxi ošetřovatelství a porodní asistence, zejména na ošetřovatelský výzkum, klinické ošetřovatelství, ošetřovatelství založené na důkazech (EBN), ošetřovatelskou diagnostiku, ošetřovatelskou etiku a psychosociální problematiku v ošetřovatelství a porodní asistenci. Časopis přijímá původní práce a přehledové články v češtině, slovenštině a angličtině (české a slovenské rukopisy jsou po úspěšné recenzi zasílány zpět autorům k překladu do angličtiny). Časopis vychází 4x ročně v elektronické formě, od 1. ledna 2014 v anglické verzi. 

OaPAS