Celostátní kongres porodních asistentek 2016

Při příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek (5. května) proběhne dne 21. května 2016 Celostátní kongres porodních asistentek, jehož motto je "Ženy a novorozenci - srdce porodní asistence".

Kongres proběhne v Brně a jeho součástí budou i volby.

Bližší info naleznete zde.

Brno: Ultrazvukový těhotenský screening

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Česká konfederace porodních asistentek spolu s Agenturou Větrník si Vás dovolují pozvat na workshop Ultrazvukový těhotenský screening v práci porodní asistentky.

Workshop proběhne v pátek 6. května 2016 v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a je akreditován 4 body.

Veškeré informace naleznete na pozvánce a přihláška je umístěna zde.

Celostátní kongres porodních asistentek 2011

Vážené a milé kolegyně,
dovolujeme si vás jménem České konfederace porodních asistentek pozvat na celostátní kongres porodních asistentek dne 19. listopadu 2011 v Praze. Tento kongres jsme nazvaly „ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V ŽIVOTĚ ŽENY“ aa chhtěly bychom se zaměřit na PŘEDSTAVY PORODNÍCH ASISTENTEK O KONCEPCI NAŠEHO OBORU.

1 den pro sestru

Dovolujeme si Vás pozvat na čtyři vzdělávací mezioborové odborné konference zaměřené na sestry ze všech oblastí ošetřovatelské péče. Plakát a prezentaci najdete zde.

Ohlédnutí za kongresem ČKPA

27. května 2017 proběhl I. kongres České komory porodních asistentek v Plzni. Kongresu se účastnilo přes 120 účastníků z celé České republiky. Hlavním tématem kongresu byl "Normální = přirozený porod".

Záštitu nad kongresem převzala děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph D.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za skvělé přednášky a příjemnou atmosféru!

Untitled collage

Hippakademie

Akreditovaný e-learningový kurz "Aktuální výzkum mikrobiomu mateřského mléka a trávicího traktu" je k dispozici na webových stránkách hippakademie.cz

Více informací ZDE

Akce je odborně garantována Českou komorou porodních asistentek, z.s.

Zpráva z V. kongresu ČKPA

V sobotu 22. října začal již 5. kongres ČKPA, tentokrát v Plzni v Šafránkově pavilonu Lékaské fakulty. Hlavním pořadatelem za Komoru porodních asistentek byl její pobočný spolek Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje spolu s Katedrou ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Spolupořadateli kongresu byli Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice v Plzni, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Kongres zahájili představitelé pořádajících organizací a poté viceprezidentka ČKPA Markéta Moravcová účastníky seznámila se zprávou o hospodaření ČKPA za rok 2021 a s činností komory v minulém roce.

S kongresem pořadatelé pořádali již v pátek celodenní workshop fyzioterapeutky Mariky Bajerové zaměřený na podporu přirozeného porodu pohledem fyzioterapeutky. Zároveň s porodními asistentkami Marika Bajerová sdílela své zkušenosti v den kongresu v přednášce Podpora přirozeného porodu po předchozí závažné ruptuře hráze z pohledu fyzioterapeutky. V prvním bloku přednášek nás se svými sděleními navštívily kolegyně ze Slovenska – viceprezidentka Slovenské komory sester a porodních asistentek Adriana Nemčoková s aktuálními informacemi o situaci porodní asistence na Slovensku a prof. Matulníková s výsledky výzkumného šetření zaměřeného hodnocení péče o těhotnou ženu v průběhu pandemie Covid 19.

Druhý blok přednášek zahájila zástupkyně firmy Bayer s informacemi o produktu Bepanthen baby. Druhá přednáška bloku byla zaměřena na aktuální a zajímavé téma psychologie porodu přednášející Heleny Máslové. Posledním příspěvkem bylo zcela jiné téma, které bylo velmi zajímavé a informativní. Jednalo se o přednášku Markéty Hoškové o specificích péče o ženy před a po gynekologické robotické operaci.

Milým zpestřením odborného programu bylo překvapení pořadatelů ve formě tanečního představení Cyklická žena.

Po obědě byl zahájen poslední třetí blok kongresu tématem homeopatie v podání firmy Boiron a Radky Wilhelmové. Velmi zajímavým a poučným příspěvkem byla přednáška Pavly Nagy
z Brna Vedení porodu koncem pánevním očima porodní asistentky. Alžběta Samková ve svém příspěvku auditorium seznámila se zkušenostmi se zakládáním a fungováním Centra porodní asistence Bulovka.

Velmi příjemnou tečkou za celým kongresem byla studentská sekce, kdy jsme se dozvěděly ve sdělení Jany Salcmanové Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni velmi zajímavé informace o postavení žen v oblasti porodnictví pod vládou nacistického Německa. Druhou odvážnou budoucí porodní asistentkou byla Michaela Mauricová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se sdělením Menstruace z pohledu žen.

Děkujeme všem 121 účastnicím kongresu, aktivním účastníkům, sponzorům a vystavovatelům a samozřejmě pořadatelkám, které se své role zhostily velmi dobře.

Děkujeme a již se těšíme na příští rok, na již 6. kongres, který se bude konat v Pardubicích.

Za ČKPA Markéta Moravcová

IMG-20221022-WA0000.jpg    received_654775886034311.jpeg