Doporučení WHO pro zvýšení kvality prenatální péče

who

7 NOVEMBER 2016 | GENEVA – The World Health Organization (WHO) today issued a new series of recommendations to improve quality of antenatal care in order to reduce the risk of stillbirths and pregnancy complications and give women a positive pregnancy experience.

Last year, an estimated 303 000 women died from pregnancy-related causes, 2.7 million babies died during the first 28 days of life and 2.6 million babies were stillborn. Quality health care during pregnancy and childbirth can prevent many of these deaths, yet globally only 64% of women receive antenatal (prenatal) care four or more times throughout their pregnancy.

Endorsed, by the UN Secretary-General, WHO’s new comprehensive guideline on routine ANC for pregnant women and adolescent girls complements existing WHO guidelines on the management of specific pregnancy-related complications. The guidance aims to capture the complex nature of the issues surrounding ANC health care practices and delivery, and to prioritize person-centred health and well-being, not only the prevention of death and morbidity, in accordance with a human rights-based approach.

WHO’s new antenatal care model increases the number of contacts a pregnant woman has with health providers throughout her pregnancy from four to eight. Recent evidence indicates that a higher frequency of antenatal contacts by women and adolescent girls with the health system is associated with a reduced likelihood of stillbirths. This is because of the increased opportunities to detect and manage potential problems. Eight or more contacts for antenatal care can reduce perinatal deaths by up to 8 per 1000 births when compared to four or more visits.

Více info ZDE

EMA - valná hromada 2016, Sofie, Bulharsko

FB IMG 1474722244889

Valná hromada Evropské asociace porodních asistentek se letos konala ve dnech 22. - 24. září 2016 tentokráte v Sofii, hlavním městě Bulharska. Ani letos nechyběly zástupkyně ČKPA avšak s lehkou obměnou. Stálicí na setkání EMA je prezidentka ČKPA Alena Frýdlová a letos poprvé vyjela také porodní asistentka Eva Nyklesová, aby získala nové zkušenosti a poznatky.

První den si pro nás bulharské porodní asistentky přichystaly prezentace ze své praxe a ze současné situace v bulharském porodnictví. Seznámily nás s problémy, se kterými se těhotné ženy a porodní asistentky setkávají v každodenní praxi např. s obtížností přístupu k odborným informacím, s nástrahami ve vzdělávání a postavením profese porodní asistentky ve společnosti. Během konference byl přítomen také tisk. Ve večerních hodinách proběhla recepce na které měly jednotlivé zástupkyně z členských zemí možnost interakce se všemi zúčastněnými.

Valná hromada Evropské asociace porodních asistentek – EMA GM Meeting 2015, Bukurešť, Rumunsko

Na konci září tohoto roku se opět konala valná hromada Evropské asociace porodních asistentek, tentokrát v hlavním městě Rumunska, Bukurešti. Delegátky za ČKPA zůstaly stejné jako loni, tedy Alena Frýdlová a Lenka Veselá. Letos také SPAJK vyslal porodní asistentku Mirku Tomickou, aby nasála atmosféru mezinárodního setkání a získala nové kontakty. Pokud se chcete vydat na další valnou hromadu společně s delegátkou ČKPA, jste vítány. Každá z nás, které jsme se nějakého mezinárodního setkání zúčastnily, Vám potvrdí, že si domů odvezete mnoho nových zkušeností a poznatků. Ale hlavně si odvezete chuť a energii k další práci a k dalším potřebným změnám.

Letos valné hromadě předcházela konference The midwife and her role in the health of childbearing women. Tato se konala na podporu rumunských porodních asistentek. Porodní asistentky z různých koutů Evropy se setkaly se svými kolegyněmi z pořádající země, se zástupci Ministerstva zdravotnictví, se zástupci vzdělávání v porodní asistenci a tiskem. Byly jsme seznámeny s problémy porodní asistence a porodních asistentek v Rumunsku, včetně problémů se vzděláváním. Velkým problémem je také situace v rumunském zdravotnictví, kdy se ženám nedostává téměř žádné těhotenské péče, což se velmi výrazně odráží na perinatální mortalitě.

Po krátké konferenci proběhla recepce se všemi zúčastněnými. Ve velmi příjemné atmosféře probíhalo mnoho diskusí mezi jednotlivými stranami. Fotky z této konference můžete najít zde

Následující den, 25.9.2015, začala valná hromada EMA. V pátek se projednávaly veškeré záležitosti týkající se EMA, jejího fungování, finanční situace, strategické plány na další období. Všechny tyto schválené dokumenty jsou kdykoli k dispozici u Lenky Veselé nebo Aleny Frýdlové. Pokud budete mít zájem kdykoli Vám je zašleme.

Druhý den, 26.7.2015, probíhala odborná část valné hromady. Kolegyně z Kypru, Spojeného království, Švédska, Bulharska a dalších zemí přednesly svoje odborné prezentace. Podrobnosti naleznete v příloze Zpráva z pracovní cesty. V odpoledních hodinách se Alena Frýdlová a Mirka Tomická zúčastnily workshopu na téma Těhotenská péče vedená porodní asistentkou. Zástupkyně každé země měla vypracovat graf, kolik návštěv v těhotenství a proč má budoucí rodička s porodní asistentkou. Jasně se zde vykrystalizovaly dvě skupiny států. Země, kde péči o těhotné mají v rukou PA, a země, kde je péče soustředěna v rukou lékařů. Za ČR nevznikl graf žádný, neb se jistě může stát, že se těhotná s péčí pouze PA nesetká v celém těhotenství. Lenka Veselá byla na workshopu týkajícího se vzdělávání porodních asistentek napříč Evropou. Zaznělo zde několik zásadních otázek a odpovědí. Např. zda má být vzdělávání porodních asistentek na Bc či Mgr úrovni. Většina delegátů se shodla na Bc úrovni. Dále, že porodní asistence je praktická profese a následné akademické vzdělání by mělo být možné, ne však nezbytné pro všechny. Po ukončení workshopů následovala zpětná vazba pro všechny delegáty.

V závěru valné hromady vydala EMA tiskové prohlášení o kritické situaci v důsledku velkého počtu imigrantů a roli porodní asistentky v této situaci. Prohlášení o valné hromadě a fotky naleznete zde.

EMA – valná hromada Tallin 2014

Ve dnech 26. a 27. září tohoto roku proběhla valná hromada EMA – Evropské asociace porodních asistentek. Valná hromada EMA se koná každý rok. Letos hostovala v Tallinu, hlavním městě Estonska. I letos vyslala ČKPA na jednání své zástupkyně – Lenka Veselou a Alenu Frýdlovou.

První den se projednávaly záležitosti týkající se strategického plánu EMA, rozpočtu na příští rok a představili se kandidáti na uvolněné pozice v prezidiu. Dále porodní asistentky z Estonska seznámily delegáty s porodní asistencí v jejich zemi. Dalšími body jednání byla volba místa k pořádání EMA Educational conference 2016. Kandidátem byla Royal College of Midwives z Londýna a po přednesení všech relevantních informací bylo toto jednohlasně odsouhlaseno.

Rekapitulace návrhu ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA na sjednocení profesních organizací před jednáním po pa 12. 3. 2014

Pro zmapování současné situace a zefektivnění naší další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - od ČKPA podrobných, od ostatních PO stručných.

Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme s připomínkami (uvést) – nesouhlasíme (proč) – nevíme (je nutné vysvětlení) k bodům 1.-4., případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Návrhy cílů ČKPA, UNIPA, GPS ČAS, ČSPA před jednáním po porodních asistentek

Pro zmapování současné situace a zefektivnění další spolupráce předkládáme rekapitulaci návrhů předložených před jednáním 12.3.2014 na MZ ČR - ČKPA podrobných, ostatní PO stručných. Žádáme proto zástupkyně ostatních profesních organizací o podrobnější jasné a stručné vyjádření: souhlasíme – souhlasíme (s připomínkami) – nesouhlasíme (proč) k jednotlivým bodům, případně o doplnění chybějících námětů k jednání.

Obor porodní asistence je jasně definován mezinárodní definicí, směrnicí EU, zákonem o způsobilosti a vyhláškou o činnostech, dokumenty ICM a EMA a doporučeními WHO. Všechny právní normy musí být v souladu se směrnicemi EU.