Profesní organizace ve světě

International Confederation of Midwives

ICMMezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) podporuje, reprezentuje a spolupracuje s profesními organizacemi porodních asistentek z celého světa. V současné době je členem ICM 130 profesních organizací porodních asistentek ze 113 zemí. ICM působí v regionech: Afrika, Amerika, Asie a Evropa. Celkem sdružuje více než 400.000 porodních asistentek z celého světa.

Dokumenty ICM v Čj najdete ZDE

 

European Midwives Association

EMAEvropská asociace porodních asistentek (EMA) je nezisková a nevládní organizace porodních asistentek, která sdružuje organizace a sdružení porodních asistentek z členských států EU, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí EU.

Profesní organizace sousedních zemí

Německý svaz porodních asistentek

Rakouský výbor porodních asistentek

Slovenská komora sester a porodních asistentek

Profesní organizace dalších zemí v Evropě

Belgie

Irsko

Anglie

Švýcarsko

Spolupráce a členství

ČKPA je členem České ženské lobby, což je síť 30 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

ČKPA je členem ICM - Mezinárodní konfederace porodních asistentek. V roce 2014 byla ČKPA hostující organizací pro 30. celosvětový kongres ICM v Praze, kterého se zúčastnilo pře 3800 účastníků ze 126 zemí světa. Šlo o jednu z nejvýznamnějších akcí, na které se členky ČKPA podílely.

IMG 6340 X2DSC05182DSC05132

ČKPA je členem EMA - Evropské asociace porodních asistentek a naše zástupkyně se pravidelně účastní setkání členů této asociace.

ČKPA spolupracuje dále s:

Porodní dům U čápa

Jak jinak

APODAC - vzdělávání pro porodní asistentky

ČAS - Česká asociace sester

ČAD - Česká asociace dul

ČGPS - Česká gynekologicko - porodnická společnost

Laktační ligou - seznam laktačních poradců, seznam Baby-friendly hospital(s), národní linka kojení.

Historie ČKPA

 V roce 1997 byla založena Česká asociace porodních asistentek (ČAPA) jako samostatná a autonomní profesní organizace porodních asistentek.

 

V roce 2005 byla tato profesní organizace na celostátním kongresu v Brně 19. 11. 2005 zrušena a znovu ustanovena jako Česká konfederace porodních asistentek (ČKPA) – demokratická profesní organizace, která na principu dobrovolného kolektivního členství sdružovala a zastřešovala profesní sdružení porodních asistentek v jednotlivých krajích České republiky.

Prezidentkou ČKPA pro volební období 2005 – 2009 se stala Věra Vránová (na obrázku vpravo)0IMG 1687

Viceprezidentkou pro profesi byla Olina Havlíčková

Viceprezidentkou pro vzdělávání, vědu a výzkum byla Bohdana Dušová

Viceprezidentkou pro informace byla Vlasta Dvořáková

Viceprezidentkou pro mezinárodní styky byla Zuzana Štromerová

 

ČKPA sdružovala profesní sdružení porodních asistentek v krajích:

Jihočeském (předsedkyně Miluše Bláhová)

o  Jihomoravském (předsedkyně Jana Bedřichová)

Moravskoslezském (předsedkyně Zdenka Kozielová)

Olomouckém (předsedkyně Ludmila Reslerová)

o  Plzeňském (předsedkyně Jana Ajglová)

o  Východočeském (předsedkyně Pavlína Chvátilová)

o  Vysočina (předsedkyně Dana Tůmová)

Zlínském (předsedkyně Radmila Dorazilová)

o  Praha (předsedkyně Alena Frýdlová)

Soukromé PA (předsedkyně Eva Barešová)

 

Volební období orgánů ČKPA bylo čtyřleté.

Pro volební období 2009 – 2013 byla na celostátním kongresu v Olomouci 21. 11. 2009 zvolena prezidentkou ČKPA opět Věra Vránová

Viceprezidentkou ČKPA pro výkon profese se stala Radmila Dorazilová

Viceprezidentkou ČKPA pro vzdělávání, vědu a výzkum Miluše Bláhová

Viceprezidentkou ČKPA pro mezinárodní styky a spolupráci Zuzana Štromerová

Viceprezidentkou ČKPA pro informace Eva Jeremejková

 

Pro volební období 2013 – 2016 byla na celostátním kongresu v Brně 4. 5. 2013 zvolena jako prezidentka Radka Wilhelmová

Viceprezidentkou ČKPA pro výkon profese byla zvolena Radmila Dorazilová

Členkou prezidia s gescí pro oblast ekonomiky a organizace byla zvolena Markéta Zemanová

Členkou prezidia s gescí pro mezinárodní styky a spolupráci Lenka Veselá

Členkou prezidia s gescí pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Věra Vránová

Členkou prezidia s gescí pro oblast informací a styku s veřejností: Alena Frýdlová

Členka prezidia s gescí pro oblast ústavní lůžkové péče: Miluše Bláhová

 

ČKPA sdružovala profesní sdružení porodních asistentek v krajích:

o  Jihočeském (předsedkyně Hana Hanzlíková)

o  Jihomoravském (Miluše Kučerová)

o  Plzeňském (předsedkyně Kateřina Ratislavová)

o  Východočeském (předsedkyně Anežka Rybová)

o  Zlínském (předsedkyně Milena Dominiková)

o  Praha (předsedkyně Alena Frýdlová)

o  Soukromé PA (předsedkyně Olina Havlíčková)

 

Radka Wilhelmová k 27. 11. 2013 rezignovala na funkci prezidentky

Markéta Zemanová k 31. 12. 2013 rezignovala na funkci členky prezidia s gescí pro oblast ekonomiky a organizace

Vedením ČKPA byla tedy dočasně pověřena Věra Vránová a hospodaření ČKPA se ujala Štěpánka Bubeníková. 

 

V souladu s novým Občanským zákoníkem se regionální sdružení ČKPA mění na pobočné spolky, a proto by název „konfederace“ nebyl relevantní. To vedlo vedení ČKPA k návrhu změny názvu profesního spolku na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek. Pro tuto změnu hlasovaly členky ČKPA na celostátním kongresu porodních asistentek v Brně dne 21. května 2016.

 Pro volební období 2016 – 2020 byla na celostátním kongresu v Brně 21. 5. 2016 zvolena jako prezidentka Alena Frýdlová

Prezidentka: Alena Frýdlová

Viceprezidentka: Kateřina Ratislavová

Členka prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu: Markéta Moravcová

Členka prezidia pro oblast mezinárodních styků a spolupráce: Lenka Veselá

Členka prezidia pro oblast hospodaření a sekretariátu: Monika Škarbanová

 

ČKPA sdružovala profesní sdružení porodních asistentek v krajích:

o  Jihomoravském (předsedkyně Miluše Kučerová)

o  Plzeňském (předsedkyně Lenka Sosnovcová)

o  Východočeském (předsedkyně Anežka Rybová)

o  Zlínském (předsedkyně Helena Petržílková)

o  Praha (předsedkyně Alena Frýdlová)

o Moravskoslezském (předsedkyně Anna Fančovičová)

o Ústeckém (předsedkyně Eva Šalanská)

Usnesení celostátního kongresu v Brně dne 4. 5. 2013

Dne 4. 5. 2013 se v Brně konal celostátní kongres ČKPA s názvem Porodní asistentka 21. Století. Celkem se kongresu zúčastnilo 110 porodních asistentek, z toho bylo 79 delegátek s hlasovacím a volebním právem. Jednání kongresu proběhlo podle připraveného a schváleného programu a reagovalo na připomínky z pléna. Jednohlasně byly zvoleny komise v tomto složení:

Otevřený dopis ČKPA ministru zdravotnictví

Vážený pane ministře,
velice Vám děkujeme za vyjádření v rozhovoru s redaktorkou MF Dnes, zveřejněném 22.2. 2012. Chápeme ho jako veřejnou záruku toho, že se problémy v českém porodnictví a porodní asistenci začnou na ministerstvu zdravotnictví konečně řešit.

NÁVRH Programu České konfederace porodních asistentek „CO CHTĚJÍ ČESKÉ PORODNÍ ASISTENTKY“

I. ÚVOD - KDO JE PORODNÍ ASISTENTKA?
Porodními asistentkami byly vždy „moudré a zkušené“ ženy, které pomáhaly a radily ostatním ženám v období těhotenství, porodu a šestinedělí po porodu. Toto poslání porodní asistentky doslova vyjadřuje označení naší profese v některých jazycích. V ČR bylo dlouhou dobu užíváno označení „porodní bába“ (babička). V roce 1928 bylo označení naší profese zákonem změněno na „porodní asistentka“. V roce 1963 došlo ke změně na „ženskou sestru“. Po změně společenského zřízení se u nás v devadesátých letech znovu začalo hovořit o „porodních asistentkách“. Oficiálně byla profese porodní asistentky v ČR obnovena zákonem č.96/2004 Sb.
Chceme být skutečnými porodními asistentkami ve smyslu mezinárodní definice naší profese a evropské směrnice, srovnatelnými s kolegyněmi v Evropské unii i ve světě. Nechceme nic více, ale ani nic méně, než mít možnost svobodně vykonávat své krásné povolání a věříme, že máme českým ženám, jejich dětem a rodinám co nabídnout.

- program České konfederace porodních asistentek

- program České konfederace porodních asistentek (zkracená verze)

- dopis Celostátnímu kongresu porodních asistentek